Ένα πάρκο σκύλων σύντομα στη Βούλα

Πρόκειται για μια ιδέα που κατατέθηκε πρώτα από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βούλας και από περιοίκους, που σκέφτηκαν ότι οι βόλτες των σκυλιών θα ήταν καλύτερο να περιοριστούν σε ένα χώρο, ώστε ο υπόλοιπος κοινόχρηστος χώρος να χρησιμοποιείται ανεμπόδιστα από ανθρώπους.