Πως ξεχωρίζουμε μια Οχιά

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η περιγραφή γίνεται από ειδικό. Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε ή να πλησιάσετε μια οχιά σε τέτοια απόσταση. Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων για να είστε ασφαλείς.