Φιλία που κρατάει χιλιετίες: Σκύλος και άνθρωπος θαμμένοι μαζί σε νεκροταφείο 8.400 ετών

Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου κι αυτός ισχύει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πρόσφατα αρχαιολόγοι στη Σουηδία ανακάλυψαν ευρήματα σε αρχαίο νεκροταφείο που το επιβεβαιώνουν.