Άγανα

Άγανα

Τα άγανα ουσιαστικά είναι αγκάθια, που προσκολλώνται στο δέρμα των ζώων, συχνότερα των σκυλιών, αλλά και των γατιών. Ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχουν ζώα με μακρύ και πυκνό τρίχωμα, που βγαίνουν βόλτα σε περιοχές με πολλά και ξηρά χόρτα.