Μικρόσωμα σκυλιά

Ένα στερεότυπο για τα μικρά (μικρόσωμα) σκυλιά

Υπάρχει αυτό το στερεότυπο για τα μικρά σκυλιά, ότι είναι τα μόνα σκυλιά “για μέσα στο σπίτι”, και δυστυχώς αυτή η απλή πρόταση, “για μέσα στο σπίτι”, κρύβει μέσα της αναλήθειες οι οποίες καταδικάζουν πολλά μικρά σκυλιά να ζουν αν όχι δυστυχισμένα, σίγουρα καταπιεσμένα.