Κέντρο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής – Ενημέρωση

Η διατήρηση ενδημικών άγριων ζώων στην αιχμαλωσία από ιδιώτες είναι παράνομη και ταυτόχρονα ανήθικη, διότι στερεί από το ζώο το δικαίωμα να μεγαλώσει όπως επιβάλλει η φύση του και να μπορέσει να ζήσει φυσιολογικά.