Γιώργος Σαμπάνης - Σκιά στη Γη

Γιώργος Σαμπάνης – Σκιά στη Γη

Με αυτό το τραγούδι στηρίζουμε την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας. Ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό σωματείο που προσφέρει αφιλοκερδώς κτηνιατρική περίθαλψη και στείρωση σε αδέσποτα ζώα που βρίσκονται σε περιοχές χωρίς κτηνιατρική μέριμνα.

Πως ξεχωρίζουμε μια Οχιά

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η περιγραφή γίνεται από ειδικό. Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε ή να πλησιάσετε μια οχιά σε τέτοια απόσταση. Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων για να είστε ασφαλείς.