Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μου, έχω κληθεί πολλές φορές να προτείνω ή να εκπαιδεύσω ένα σκύλο προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός κινηματογραφικού έργου, μιας τηλεοπτικής εκπομπής, ενός διαφημιστικού σποτ ή μιας φωτογράφισης.