Ρούμπι

Φυλή: Γερμανικός Ποιμενικός – Περιοχή: Περιστέρι

Επιστροφή στην ενότητα ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΑΚΟΗ

Δείτε ακόμη