Αφαίρεση ζώου σε περίπτωση κακοποίησης

Συνεχώς αναφέρουμε ότι στις περιπτώσεις ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης ζώου ή μη τήρησης των όρων ευζωίας οφείλουμε να ενεργούμε άμεσα, αρχικά, καλώντας στο «100» (Κέντρο Άμεσης Δράσης) ή στο τοπικό Α.Τ. και κατόπιν, κάνοντας έγγραφη καταγγελία ή υποβάλλοντας μήνυση